+48 91 488 47 40, +48 91 488 47 40

NADAJNIK SR 817

SR 817 to profesjonalny i uniwersalny nadajnik GPRS wyposażony w funkcję centrali alarmowej, wykorzystujący do raportowania i powiadamiania sieć telefonii komórkowej GSM/GPRS. W przypadku braku możliwości wysłania komunikatów poprzez GPRS następuje automatyczne przejście do trybu CLIP/SMS.

Podstawowym trybem pracy nadajnika jest tryb GPRS. Wszystkie informacje przesyłane są z użyciem pakietowej transmisji danych, co pozwala na znaczne oszczędności kosztów monitorowania obiektów. Może pracować zarówno w APN-ie prywatnym jak i publicznym komunikując się ze stacją monitorującą protokołami UDP lub TCP. W trybie GPRS występuje możliwość kodowania raportów zaawansowanym algorytmem szyfrującym.

SR 817 może być zdalnie konfigurowany poprzez GPRS. Nadajnik SR 817 jest idealnym urządzeniem do wykorzystania w monitoringu systemów alarmowych, automatyki przemysłowej i wielu innych. Umożliwia przekazywanie informacji nie tylko do stacji monitorującej, ale również w formie tekstu (SMS o długości 160 znaków) na numer telefonu komórkowego właściciela lub użytkownika obiektu.

014_1_SR_817

WŁAŚCIWOŚCI NADAJNIKA

 • 14 bogato konfigurowalnych wejść
 • 4 zdalnie sterowane wyjścia mono- lub bistabilne
 • funkcje centrali alarmowej
 • praca w APN-ie prywatnym lub publicznym (w protokole UDP i TCP)
 • niskie koszty eksploatacji dzięki wykorzystaniu GPRS i/lub bezpłatnej usługi CLIP
 • przekazywanie informacji z obiektu różnymi drogami: GPRS, SMS, CLIP
 • możliwość programowania rezerwowego adresu IP stacji monitorującej
 • możliwość powiadamiania właściciela lub użytkownika obiektu
 • pełna programowalność nadajnika poprzez GPRS
 • nadzór nad obiektem w czasie rzeczywistym
 • bufor 2000 zdarzeń
 • układ ładowania akumulatora gwarantujący nieprzerwaną pracę nadajnika

 

WYSYŁANIE INFORMACJI ALARMOWYCH – TRYBY PRACY

Preferowanym trybem przesyłania informacji o zdarzeniu jest tryb GPRS. Urządzenie utrzymuje cały czas sesję GPRS (w APN-ie prywatnym lub publicznym) i wysyła pakiety z informacjami do stacji monitorującej natychmiast po zarejestrowaniu danego zdarzenia. Użytkownik ma możliwość zaprogramowania rezerwowego adresu IP stacji monitorującej. W przypadku braku dostępności podstawowego adresu IP nadajnik automatycznie będzie przesyłał informacje na IP rezerwowy.

W trybie GSM istnieje możliwość wykorzystania bezpłatnej usługi CLIP do wysyłania informacji alarmowych, co pozwala na znaczne oszczędności kosztów monitorowania obiektów.

 

CENTRALA ALARMOWA

Istnieje możliwość zaprogramowania nadajnika jako centralę alarmową. Uzbrojenie/rozbrojenie centrali następuje poprzez odpowiednie naruszenie jednego z wejść.

W trybie centrali alarmowej użytkownik może zdefiniować linię wejściową jako:

 • nieaktywną, 24 godzinną, śledzącą, natychmiastową, opóźnioną, uzbr/rozb impulsem, 24 godzinną cichą

W trybie centrali alarmowej użytkownik może zdefiniować wyjścia jako:

 • nieaktywne, czas na wej/wyj, stan uzbrojenia, alarm, alarm+uzbr., sterowanie SMS, sterowanie CLIP, sterowanie SMS+CLIP.

 

WEJŚCIA

Nadajnik posiada 14 wejść, które mogą być indywidualnie konfigurowane wg:

 • trybu komunikacji do odbiornika (GPRS< SMS< CLIP lub wyłączone)
 • typu linii (NO lub NC)
 • czasu pobudzenia linii (w przedziale od 0,1 do 10,0 sekund)
 • ilości wyzwoleń blokujących linię (od 1 do 255), kasowanych automatycznie od 1 do 24 godzin
 • licznika zdarzeń na wejściu – realizacja wprowadzonej liczby pobudzeń wejścia (od 1 do 9999) powoduje wysłanie informacji o tym zdarzeniu

Wejścia mają wspólną:

 • konfigurację czasu blokowania linii na kolejne pobudzenia po jej wyzwoleniu (od 0 do 9 minut)
 • blokadę ilości wysłanych SMSów w przedziale 1 godziny.

 

WYJŚCIA

W trybie nadajnika do wykorzystania są 4 monostabilne lub bistabilne wyjścia typu OC o obciążalności 150 mA. Użytkownik ma możliwość zdalnego sterowania wyjściami (za pomocą SMS-ów lub CLIPów) posługując się kodem dostępu.

 

PROGRAMOWANIE

Wszystkie parametry nadajnika mogą być zaprogramowane przez złącze RS-232 z użyciem programu komputerowego CENTAUR 2010. Poprzez GPRS użytkownik ma możliwość dokonania pełnej konfiguracji nadajnika, identycznie jak w przypadku złącza RS-232.

 

STANY NADAJNIKA

Podczas połączenia nadajnika z programem Centaur 2010 użytkownik otrzymuje informacje o aktualnym stanie nadajnika:

 • poziom sygnału GSM
 • IP przydzielone karcie SIM (dotyczy trybu GPRS)
 • IMEI modułu telefonu komórkowego
 • stany wejść – każda cyfra to jedno wejście licząc od lewej od 1-go do 14-ego wejścia („0” – oznacza linię w stanie normalnym, „1” – oznacza linię w stanie pobudzonym)
 • stany wyjść – każda cyfra to jedno wyjście licząc od lewej od 1-go do 4-ego wyjścia („0” – oznacza wyjście nieaktywne, „1” – oznacza wyjście aktywne)
 • stan uzbrojenia – „0” oznacza stan nieuzbrojony, „1” – oznacza stan uzbrojony
 • poziom napięcia zasilania awaryjnego (akumulatora) z dokładnością do 0,5V
 • informacja, czy dane połączenie jest lokalne czy zdalne.

Informacje o stanie SR 817 są aktualizowane co 5 sek.

 

AUTOMATYCZNY RESTART NADAJNIKA

SR 817 jest wyposażony w funkcję autodiagnostyki. W nadajniku zostało zdiagnozowanych kilkadziesiąt krytycznych punktów funkcjonowania urządzenia. Oprogramowanie samodzielnie ocenia czy wszystkie parametry są dotrzymywane. Jeżeli autodiagnostyka zarejestruje nieprawidłowe parametry pracy jakiejkolwiek funkcji nadajnika i oceni je jako zagrożenie dla prawidłowego działania całego urządzenia realizuje automatyczny, samoistny restart nadajnika. W czasie restartu ma miejsce ponowna instalacja pierwotnych, zaprogramowanych przez użytkownika ustawień urządzenia.

 

WYSYŁANIE RAPORTÓW TECHNICZNYCH

Urządzenie posiada możliwość wysyłania raportów w formie dowolnie deklarowanego maksymalnie 160-znakowego kodu.

Raporty informują o:

 • braku zasilania sieciowego (informacja przekazywana natychmiast lub z opóźnieniem 1– 255 min.)
 • powrocie zasilania sieciowego
 • złym stanie zasilania awaryjnego
 • powrocie prawidłowego zasilania awaryjnego.

 

TESTY

Konfiguracja testów w nadajniku SR 817 obejmuje:

 • aktywację / deaktywację testów
 • rodzaj testów (GPRS / CLIP / SMS);
 • przy testach SMSem określenie kodu testu
 • długość CLIP-a
 • interwał wysyłania testu (od 5 min. do 1 miesiąca) osobno dla trybu GPRS i GSM.

 

BUFOR ZDARZEŃ

Urządzenie SR 817 posiada własny zegar czasu rzeczywistego. Każde zdarzenie zaistniałe w systemie zostaje zapisane w nieulotnej pamięci EEPROM. Bufor pamięci mieści maksymalnie 2000 zdarzeń. Przy pomocy programu komputerowego można pobrać dowolną ich ilość przez złącze RS-232 lub zdalnie poprzez GPRS.

 

UKŁAD ŁADOWANIA AKUMULATOR

Urządzenie SR 817 wyposażone jest w układ ładowania akumulatora.

 

DANE TECHNICZNE

 • zasilanie główne: 12 – 15 V AC / min 1,5 A
 • zasilanie awaryjne: akumulator żelowy 12V / 7 Ah
 • pobór prądu średni (bez nadawania): 60 mA
 • pobór prądu średni (podczas wysyłania CLIP-a): 150 mA
 • pobór prądu średni (podczas pracy w GPRS-ie): 150 do 300 mA
 • prąd ładowania akumulatora: 250 mA
 • temperatura pracy: 0 do +50°C
 • wilgotność: 0 do +80 %

 

 

Copyright Pronal Sp. z o.o. sp.k 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone |Realizacja: inov.pl