+48 91 488 47 40, +48 91 488 47 40

NADAJNIK SR 806

SR 806 to uniwersalny nadajnik GSM wykorzystujący do raportowania i powiadamiania sieć telefonii komórkowej GSM/GPRS.

Podstawowym trybem pracy nadajnika jest tryb GPRS. Wszystkie informacje przesyłane są z użyciem pakietowej transmisji danych, co pozwala na znaczne oszczędności kosztów monitorowania obiektów. Może pracować zarówno w APNie prywatnym jak i publicznym. SR 806 GPRS posiada również możliwości alternatywnych sposobów komunikacji ze stacją monitorującą. W przypadku braku możliwości wysłania komunikatów poprzez GPRS następuje automatyczne przejście do trybu SMS i/lub CLIP.

Nadajnik SR 806 jest idealnym urządzeniem do wykorzystania w monitoringu systemów alarmowych, systemów przeciwpożarowych, systemów automatyki przemysłowej i wielu innych. Umożliwia przekazywanie informacji nie tylko do stacji monitorującej, ale równocześnie na numer telefonu komórkowego właściciela lub użytkownika obiektu. Do celów powiadamiania osobistego (tylko tryb SMS) przewidziana jest możliwość wpisania tekstu (maksymalnie do 160 znaków) oraz wysyłania informacji na maksymalnie 36 numerów.

W trybie GPRS występuje możliwość kodowania raportów zaawansowanym algorytmem szyfrującym z kluczem 128-bitowym. SR 806 może być zdalnie konfigurowany z wykorzystaniem transmisję GPRS.

015_1_SR_806

WŁAŚCIWOŚCI SR 806

 • 8 bogato konfigurowalnych wejść
 • 4 zdalnie sterowane wyjścia mono- lub bistabilne
 • praca w APNie prywatnym lub publicznym ( w protokole UDP lub TCP )
 • możliwość programowania rezerwowego adresu IP stacji monitorującej
 • niskie koszty eksploatacji dzięki wykorzystaniu usługi GPRS
 • możliwość przekazywania informacji z obiektu różnymi drogami: GPRS, SMS, CLIP
 • możliwość powiadamiania właściciela lub użytkownika obiektu
 • pełna programowalność nadajnika poprzez GPRS
 • możliwość kodowania raportów
 • łatwość obsługi i programowania
 • inteligentnie dostosowane testy
 • nadzór nad obiektem w czasie rzeczywistym
 • bufor 2000 zdarzeń

 

WYSYŁANIE INFORMACJI ALARMOWYCH – TRYBY PRACY

Preferowanym trybem przesyłania informacji o zdarzeniu jest tryb GPRS. Urządzenie utrzymuje cały czas sesję GPRS (w APNie prywatnym lub publicznym) i wysyła pakiety z informacjami do stacji monitorującej natychmiast po zarejestrowaniu danego zdarzenia. Praca w APNie prywatnym daje gwarancję bezpieczeństwa w aspekcie dostępu osób trzecich. Przy pracy w APN-ie publicznym bezpieczeństwo przed odczytaniem raportów przez osoby trzecie uzyskuje się stosując szyfrowanie danych zaawansowanym algorytmem kodowania. Użytkownik ma możliwość zaprogramowania rezerwowego adresu IP stacji monitorującej. W przypadku braku dostępności podstawowego adresu IP nadajnik automatycznie będzie przesyłał informacje na IP rezerwowy.

W trybie GSM istnieje możliwość dowolnej konfiguracji sposobu przekazu:

 • CLIP
 • CLIP i SMS
 • CLIP lub SMS
 • SMS

 

WEJŚCIA

Nadajnik posiada 8 wejść, które mogą być indywidualnie konfigurowane wg.:

 • trybu komunikacji do odbiornika ( GPRS< SMS< CLIP lub wyłączone )
 • typu linii (NO lub NC)
 • czasu pobudzenia linii (w przedziale od 0,1 do 10,0 sekund)
 • ilości wyzwoleń blokujących linię (od 1 do 255), kasowanych automatycznie od 1 do 24 godzin

Wejścia mają wspólną:

 • konfigurację czasu blokowania linii na kolejne pobudzenia po jej wyzwoleniu (od 0 do 9 minut)
 • blokadę ilości wysłanych SMSów w przedziale 1 godziny.

 

WYJŚCIA

Do wykorzystania są 4 monostabilne lub bistabilne wyjścia typu OC o obciążalności do 150 mA. Użytkownik ma możliwość zdalnego sterowania wyjściami (za pomocą SMS-ów) posługując się kodem dostępu. Do wyjść można podłączyć dowolne urządzenia o poborze prądu do 150 mA.

 

PROGRAMOWANIE

Wszystkie parametry nadajnika mogą być zaprogramowane przez złącze RS-232 z użyciem programu komputerowego CENTAUR 2010. Poprzez GPRS użytkownik ma możliwość dokonania pełnej konfiguracji nadajnika, identycznie jak w przypadku złącza RS-232.

 

WYSYŁANIE RAPORTÓW TECHNICZNYCH

Urządzenie posiada możliwość wysyłania raportów technicznych informujących o:

 • niskim napięciu zasilania
 • powrocie zasilania do stanu prawidłowego

Raport techniczny może być wysyłany zarówno na stację monitorującą (w postaci kodów, dowolnym torem komunikacji), jak i do właściciela obiektu (w postaci 160 znakowego SMSa).

 

AUTOMATYCZNY RESTART NADAJNIKA

SR 806 jest wyposażony w funkcję autodiagnostyki. W nadajniku zostało zdiagnozowanych kilkadziesiąt krytycznych punktów funkcjonowania urządzenia. Oprogramowanie samodzielnie ocenia czy wszystkie parametry są dotrzymywane. Jeżeli system autodiagnostyki zarejestruje nieprawidłowe parametry pracy jakiejkolwiek funkcji nadajnika i oceni je jako zagrożenie dla prawidłowego działania całego urządzenia realizuje automatyczny, samoistny restart nadajnika. W czasie restartu ma miejsce ponowna instalacja pierwotnych, zaprogramowanych przez użytkownika ustawień urządzenia.

 

TESTY

Konfiguracja obejmuje:

 • sposób wysłania testu (GPRS / CLIP / SMS / brak)
 • przy testach SMSem określenie kodu testu
 • długość CLIPa
 • interwał wysyłania testu (od 1 minuty do 1 miesiąca) osobno dla każdego trybu

W przypadku testów za pomocą usługi CLIP nadajnik jest wyposażony w funkcję automatycznej zmiany czasu testu w przypadku zajętości stacji monitorującej. Czas jest zmieniany zgodnie z zaprogramowanym algorytmem. Zmiana czasu testu następuje do momentu znalezienia właściwej szczeliny czasowej w stacji monitorującej. SR 806 zapamiętuje nowy interwał czasowy i dalsze testy wysyłane są wg skorygowanych danych. Mechanizm ten powoduje, że każdy nadajnik automatycznie dostosuje się każdorazowo do wolnego okna czasowego na numerze stacji bazowej.

 

BUFOR ZDARZEŃ

Urządzenie SR 806 posiada własny zegar czasu rzeczywistego. Każde zdarzenie zaistniałe w systemie zostaje zapisane w nieulotnej pamięci EEPROM. Bufor pamięci mieści maksymalnie 2000 zdarzeń. Przy pomocy programu komputerowego można pobrać dowolną ich ilość przez złącze RS-232 lub zdalnie poprzez GPRS.

DANE TECHNICZNE

 • programowanie: Centaur 2009
 • zasilanie główne: 11 – 15 V DC / min 1,5 A
 • pobór prądu średni (bez nadawania): 60 mA
 • pobór prądu średni (podczas wysyłania CLIPa): 150 mA
 • pobór prądu średni (podczas pracy w GPRSie): 150 do 300 mA
 • temperatura pracy: 0 do +50°C
 • wilgotność: 0 do +80 %

 

 

Copyright Pronal Sp. z o.o. sp.k 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone |Realizacja: inov.pl