+48 91 488 47 40, +48 91 488 47 40

NADAJNIK SR 203

SR 203 to profesjonalny i uniwersalny nadajnik GPRS wykorzystujący do raportowania i powiadamiania sieć telefonii komórkowej GSM/GPRS i linię komutowaną. Użytkownik ma możliwość takiego zaprogramowania systemu powiadamiania z obiektu (centrala alarmowa + nadajnik SR 203), że będzie on przesyłał informacje z obiektu za pomocą sieci GSM/GPRS i/lub linii komutowanej.

SR 203 jest nadajnikiem zapewniającym łączność ze stacją monitorującą za pomocą 2 niezależnych mediów – sieci komórkowej GSM i linii komutowanej. Podstawowym trybem pracy nadajnika jest tryb GPRS. Może pracować zarówno w APN-ie prywatnym jak i publicznym. Użytkownik ma możliwość zaprogramowania w GPRS połączenia podstawowego i rezerwowego.

 SR 203 może być zdalnie konfigurowany poprzez GPRS.

Nadajnik SR 203 jest idealnym urządzeniem do wykorzystania w monitoringu skomplikowanych i rozbudowanych systemów alarmowych. Otrzymuje on informacje z centrali alarmowej za pomocą linii komutowanej w standardzie Contact ID i w niezmienionej postaci (zachowując format Contact ID) przesyła do stacji monitorującej. Podstawowa instalacja nadajnika polega na połączeniu centrali alarmowej z nadajnikiem za pomocą linii komutowanej.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji nadajnika użytkownik ma możliwość zdalnej konfiguracji centrali alarmowej za pomocą linii komutowanej, na której jest zainstalowany SR 203.

013_2_SR_203

WŁAŚCIWOŚCI NADAJNIKA

 • 1 wejście główne dialerowe
 • 4 wejścia NO/NC
 • 2 zdalnie sterowane wyjścia mono- lub bistabilne
 • połączenie z centralą alarmową za pomocą linii komutowanej
 • wysyłanie danych do stacji monitorującej w formacie Contact ID
 • możliwość programowania rezerwowego adresu IP stacji monitorującej
 • możliwość zdalnego programowania centrali alarmowej za pomocą linii komutowanej podłączonej do SR 203
 • możliwość kodowania raportów
 • niskie koszty eksploatacji dzięki wykorzystaniu GPRS
 • przekazywanie informacji z obiektu różnymi drogami: GPRS, SMS, linia komutowana
 • pełna programowalność nadajnika poprzez GPRS
 • bufor 1900 zdarzeń
 • układ ładowania akumulatora gwarantujący nieprzerwaną pracę nadajnika

 

WYSYŁANIE INFORMACJI ALARMOWYCH – TRYBY PRACY

Wykorzystanie możliwości centrali alarmowej (zaprogramowanie 2 numerów stacji odbiorczej i reguł ich działania) oraz właściwości nadajnika SR 203 pozwala na stworzenie systemu powiadamiania z obiektu wykorzystującego:

 • GPRS
 • SMS
 • GPRS i SMS i linię komutowaną
 • GPRS i SMS
 • GPRS i linię komutowaną
 • GPRS lub SMS
 • GPRS lub linię komutowaną
 • SMS i linię komutowaną

Preferowanym trybem przesyłania informacji o zdarzeniu jest tryb GPRS. Urządzenie utrzymuje cały czas sesję GPRS (w APN-ie prywatnym lub publicznym) i wysyła pakiety z informacjami do stacji monitorującej natychmiast po zarejestrowaniu danego zdarzenia. W przypadku braku możliwości wysłania komunikatów poprzez GPRS może nastąpić przejście do trybu SMS lub linii komutowanej. Jeżeli sieć komórkowa przestanie funkcjonować, a użytkownik właściwie zaprogramuje i zainstaluje nadajnik (podłączy zewnętrzną linię komutowaną i zaprogramuje 2 numery stacji bazowych w centrali alarmowej), SR 203 może wysyłać informacje z wykorzystaniem linii komutowanej.

Użytkownik ma możliwość zaprogramowania rezerwowego adresu IP stacji monitorującej. W przypadku braku dostępności podstawowego adresu IP nadajnik automatycznie będzie przesyłał informację na IP rezerwowy.

 

WEJŚCIE DIALEROWE GŁÓWNE

Służy do połączenia nadajnika SR 203 za pomocą linii komutowanej z centralą alarmową. Wejściem tym odbierane są wszystkie informacje z centrali alarmowej w formacie Contact ID. W zależności od konfiguracji i wybranego trybu otrzymane informacje wysyła GPRS-em pod wskazany numer IP lub SMS-em pod wskazany numer komórkowy lub linią komutowaną pod wskazany numer stacjonarny do stacji monitorującej.

 

WEJŚCIA POMOCNICZE

Nadajnik posiada 4 wejścia, które mogą być indywidualnie konfigurowane wg.:

 • trybu komunikacji do odbiornika (GPRS< SMS< CLIP lub wyłączone)
 • typu linii (NO lub NC)
 • czasu pobudzenia linii (w przedziale od 0,1 do 10,0 sekund)
 • ilości wyzwoleń blokujących linię (od 1 do 255), kasowanych automatycznie od 1 do 24 godzin

Wejścia mają wspólną:

 • konfigurację czasu blokowania linii na kolejne pobudzenia po jej wyzwoleniu (od 0 do 9 minut)
 • blokadę ilości wysłanych SMSów w przedziale 1 godziny.

 

WYJŚCIA

Użytkownik ma do wykorzystania 2 monostabilne lub bistabilne wyjścia typu OC o obciążalności 150 mA. Ma możliwość zdalnego sterowania wyjściami (za pomocą SMS-ów) posługując się kodem dostępu.

 

PROGRAMOWANIE

Wszystkie parametry nadajnika mogą być zaprogramowane przez złącze RS-232 z użyciem programu komputerowego CENTAUR 2010. Poprzez GPRS użytkownik ma możliwość dokonania pełnej konfiguracji nadajnika, identycznie jak w przypadku złącza RS-232.

 

STANY NADAJNIKA

Podczas połączenia nadajnika z programem Centaur 2010 użytkownik otrzymuje informacje o aktualnym stanie nadajnika:

 • poziom sygnału GSM
 • IP przydzielone karcie SIM (dotyczy trybu GPRS)
 • IMEI modułu telefonu komórkowego
 • stany wejść – każda cyfra to jedno wejście licząc od lewej od 1-go do 4-ego wejścia („0” – oznacza linię w stanie normalnym, „1” – oznacza linię w stanie pobudzonym)
 • stany wyjść – każda cyfra to jedno wyjście licząc od lewej od 1-go do 2-ego wyjścia („0” – oznacza wyjście nieaktywne, „1” – oznacza wyjście aktywne)
 • poziom napięcia zasilania awaryjnego (akumulatora) z dokładnością do 0,5V
 • informacja, czy dane połączenie jest lokalne czy zdalne.

Informacje o stanie SR 203 są aktualizowane co 5 sek.

 

AUTOMATYCZNY RESTART NADAJNIKA

SR 203 jest wyposażony w funkcję autodiagnostyki. W nadajniku zostało zdiagnozowanych kilkadziesiąt krytycznych punktów funkcjonowania urządzenia. Oprogramowanie samodzielnie ocenia czy wszystkie parametry są dotrzymywane. Jeżeli system autodiagnostyki zarejestruje nieprawidłowe parametry pracy jakiejkolwiek funkcji nadajnika i oceni je jako zagrożenie dla prawidłowego działania całego urządzenia realizuje automatyczny, samoistny restart nadajnika. W czasie restartu ma miejsce ponowna instalacja pierwotnych, zaprogramowanych przez użytkownika ustawień urządzenia.

 

WYSYŁANIE RAPORTÓW TECHNICZNYCH

Urządzenie posiada możliwość wysyłania raportów w formie dowolnie deklarowanego maksymalnie 160-znakowego kodu. Raporty informują o:

 • braku zasilania sieciowego (informacja przekazywana natychmiast lub z opóźnieniem 1– 255 min.)
 • powrocie zasilania sieciowego
 • złym stanie zasilania awaryjnego
 • powrocie prawidłowego zasilania awaryjnego

 

 TESTY

Konfiguracja testów urządzenia SR 203 obejmuje:

 • aktywację / deaktywację testów
 • rodzaj testów (GPRS / CLIP / SMS);
 • przy testach SMSem określenie kodu testu
 • długość CLIP-a
 • interwał wysyłania testu (od 5 min. do 1 miesiąca) osobno dla trybu GPRS i GSM

 

BUFOR ZDARZEŃ

Urządzenie SR 203 posiada własny zegar czasu rzeczywistego. Każde zdarzenie zaistniałe w systemie zostaje zapisane w nieulotnej pamięci EEPROM. Bufor pamięci mieści maksymalnie 1900 zdarzeń. Przy pomocy programu komputerowego można pobrać dowolną ich ilość przez złącze RS-232 lub zdalnie poprzez GPRS.

 

UKŁAD ŁADOWANIA AKUMULATORA

Urządzenie wyposażone jest w układ ładowania akumulatora.

 

DANE TECHNICZNE

 • zasilanie główne: 12 – 15 V AC / min 1,5 A
 • zasilanie awaryjne: akumulator żelowy 12V / 7 Ah
 • pobór prądu średni (bez nadawania): 60 mA
 • pobór prądu średni (podczas wysyłania CLIP-a): 150 mA
 • pobór prądu średni (podczas pracy w GPRS-ie): 150 do 300 mA
 • prąd ładowania akumulatora: 250 mA
 • temperatura pracy: 0 do +50°C
 • wilgotność: 0 do +80 %

 

Copyright Pronal Sp. z o.o. sp.k 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone |Realizacja: inov.pl