+48 91 488 47 40, +48 91 488 47 40

CENTRALA ALARMOWA SR-827

SR 827 to profesjonalna, 2-strefowa centrala alarmowa zintegrowana z nadajnikiem GPRS/GSM, wykorzystującym do raportowania i powiadamiania sieć telefonii komórkowej. W przypadku braku możliwości wysłania komunikatów poprzez GPRS następuje automatyczne przejście do trybu CLIP/SMS.

Podstawowym trybem pracy centrali alarmowej jest tryb GPRS. Wszystkie informacje przesyłane są z użyciem pakietowej transmisji danych, co pozwala na znaczne oszczędności kosztów monitorowania obiektów. Może pracować zarówno w APN-ie prywatnym jak i publicznym komunikując się ze stacją monitorującą protokołami UDP lub TCP. W trybie GPRS występuje możliwość kodowania raportów zaawansowanym algorytmem szyfrującym. Centrala alarmowa SR 827 może być zdalnie konfigurowana poprzez GPRS. Posiada również funkcjonalność wymiany firmware.

Centrala alarmowa SR 827 jest idealnym urządzeniem do wykorzystania w monitoringu obiektów stałych takich jak biura, domy, mieszkania, altanki itp. Umożliwia przekazywanie informacji nie tylko do stacji monitorowania alarmów, ale również w formie tekstu na numer telefonu komórkowego właściciela lub użytkownika obiektu.

sr-827

 

WŁAŚCIWOŚCI CENTRALI ALARMOWEJ SR 827

 • 2 – strefowa bogato konfigurowana centrala alarmowa zintegrowana z nadajnikiem GPRS/GSM
 • 14 indywidualnie konfigurowanych wejść (12 w centrali, 2 w klawiaturach)
 • 4 wyjścia, w tym 2 przekaźnikowe
 • Możliwość sterowania systemem poprzez 3 klawiatury przypisywane selektywnie do danej strefy
 • Praca w APN-ie prywatnym lub publicznym (w protokole UDP i TCP)
 • niskie koszty eksploatacji dzięki wykorzystaniu GPRS i/lub bezpłatnej usługi CLIP
 • przekazywanie informacji z obiektu różnymi drogami: GPRS, SMS, CLIP
 • możliwość programowania rezerwowego adresu IP stacji monitorującej
 • pełna programowalność centrali poprzez GPRS
 • nadzór nad obiektem w czasie rzeczywistym
 • funkcja autodiagnostyki – automatyczny restart centrali
 • bufor 4000 zdarzeń
 • Optyczne wskaźniki pracy centrali alarmowej
 • Układ ładowania akumulatora gwarantujący nieprzerwaną pracę centrali alarmowej
 • Układ zabezpieczający przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
 • Dedykowane kluczowane zasilanie klawiatur +12V/250mA z wyłącznikiem nadprądowym

 

PROGRAMOWANIE

Wszystkie parametry centrali mogą być zaprogramowane przez złącze RS-232 z użyciem programu komputerowego CENTAUR 2010. Poprzez GPRS użytkownik ma możliwość dokonania pełnej konfiguracji centrali, identycznie jak w przypadku złącza RS-232.

Podczas połączenia z programem Centaur 2010 użytkownik otrzymuje informacje o aktualnym stanie centrali:

 • poziom sygnału GSM
 • IP przydzielone karcie SIM (dotyczy trybu GPRS)
 • IMEI modułu telefonu komórkowego
 • stany wejść

Dodatkowe funkcje programowe centrali alarmowej:

 • Obsługa 2-óch stref indywidualnie programowanych
 • Do 20-tu kodów użytkowników – do obsługi klawiatury i dostępu zdalnego
 • Funkcja auto uzbrojenia konfigurowana przez użytkownika
 • Możliwość częściowego uzbrojenia
 • Tygodniowy grafik automatycznych uzbrojeń / rozbrojeń systemu (po 1 parze uzbrojenia / rozbrojenia na każdy dzień tygodnia)

 

WEJŚCIA

Centrala alarmowa SR 827 posiada 14 indywidualnie konfigurowanych wejść (12 w centrali, 2 w klawiaturach)

Rodzaje linii wejściowych:

 • 24-godzinna
 • napadowa
 • śledząca
 • opóźniona
 • natychmiastowa
 • natychmiastowa z opóźnioną sygnalizacją
 • pożarowa
 • sterująca uzbrajaniem (impulsem i poziomem)

 

Dodatkowe opcje linii wejściowych:

 • Typ linii wejściowych: NO/NC
 • Regulowany czas pobudzenia w przedziale: 0,1 – 30,0 s
 • blokada alarmów po przekroczeniu zadanej ilości wyzwoleń
 • indywidualny wybór przypisania do strefy
 • koniunkcja linii wejściowych
 • nocna
 • rozbrojenia nocnego (czasowego zawieszenia uzbrojenia nocnego)
 • licznikowa
 • kończąca uzbrojenie
 • uzbrojenia nocnego
 • gong
 • sygnalizacja zbyt długiego naruszenia
 • cicha / głośna
 • kontrola przy załączaniu czuwania

 

WYJŚCIA 

W centrali alarmowej SR 827 są 2 wyjścia przekaźnikowe i 2 wyjścia tranzystorowe OC. Centrala obsługuje następujące rodzaje linii wyjściowych:

 • alarm
 • alarm/pożar
 • pożar
 • napad z klawiatury
 • użycie kodu przymusu
 • awaria zasilania głównego
 • brak akumulatora
 • zbyt długie naruszenie wejścia
 • gong
 • gong + zbyt długie naruszenie wejścia
 • śledząca
 • wskaźnik gotowości do uzbrojenia
 • sygnalizacja czasu na wyjście i na wejście
 • sygnalizacja stanu uzbrojenia
 • reset czujek ppoż. (automatyczny i ręczny)
 • sterowana SMSem
 • sterowana CLIPem
 • sterowana SMSem i CLIPem

Dodatkowe opcje linii wyjściowych:

 • typ linii wyjściowych: NO, NC
 • monostabilna/bistabilna
 • regulacja czasu załączenia (dla linii monostabilnej)
 • cicha / głośna
 • możliwość włączenia sygnalizacji momentu uzbrojenia / rozbrojenia
 • czasowa / zatrzaskowa
 • pulsująca
 • wspólna dla obu stref

 

TRYBY KOMUNIKACJI

Preferowanym trybem przesyłania informacji o zdarzeniu jest tryb GPRS. Urządzenie utrzymuje cały czas sesję GPRS (w APN-ie prywatnym lub publicznym) i wysyła pakiety z informacjami do stacji monitorującej natychmiast po zarejestrowaniu danego zdarzenia.

Użytkownik ma możliwość zaprogramowania rezerwowego adresu IP stacji monitorującej. W przypadku braku dostępności podstawowego adresu IP automatycznie będzie przesyłał informacje na IP rezerwowy.

 • Wysyłanie powiadomień: GPRS, CLIP, SMS
 • Możliwość szyfrowania transmisji GPRS
 • Praca w APN prywatnym i publicznym
 • Możliwość wysyłania informacji o innych zdarzeniach systemowych: nienaładowany/naładowany akumulator, brak/powrót zasilania sieciowego, brak/powrót GPRS, uszkodzenie magistrali rozszerzeń (klawiatur), sabotaże klawiatur, ogólny alarm włamaniowy z wejścia, ogólny alarm pożarowy (z wejścia lub klawiatury), ogólny alarm napadowy (z wejścia lub klawiatury), alarm błędnego wprowadzenia haseł na klawiaturze (po trzeciej próbie), alarm rozbrojenia pod przymusem, uzbrojenie, rozbrojenie, szybkie uzbrojenie, blokada linii wejściowych
 • Możliwość dołączania do treści powiadomień informacji o nr linii, nr użytego kodu, indywidualnie konfigurowanego opisu linii
 • Możliwość ograniczania ilości wysyłania SMSów – podział na grup 5 tematycznych (wejścia, wyjścia, pożary, testy, techniczne)
 • Możliwość odpytywania przez SMS o stan centralki
 • Możliwość retransmisji przychodzących SMSów
 • Dostęp zdalny: sterowanie uzbrajaniem, sterowanie wyjściami, konfigurowanie centralki

 

DANE TECHNICZNE CENTRALI

 • zasilanie główne: 14 – 18 V AC / min 1,2 A max 3,0A lub 16-26 V DC
 • zasilanie awaryjne: akumulator żelowy 12V / 1,2 – 18 Ah
 • prąd ładowania akumulatora: 300 mA
 • pobór prądu średni (bez nadawania i podłączonej klawiatury): 60 mA
 • pobór prądu średni (podczas wysyłania CLIP, bez podłączonej klawiatury): 150 mA
 • pobór prądu średni (podczas pracy w GPRS-ie, bez podłączonej klawiatury): 150 do 300 mA
 • zakres napięcia wejść cyfrowych nie niszczącego: – 30 V do +30 V
 • maksymalny prąd wyjścia AUX: 13,8V / 900 mA
 • maksymalny prąd wyjścia zasilania klawiatury (z czujkami): 250 mA (13,8V)
 • wyjścia OC: 150 mA/wyjście, 30 V
 • wyjścia przekaźnikowe: 2 A/wyjście, 30 VDC
 • temperatura pracy: 0 do +50°C
 • wilgotność: 0 do +80 %

 

DANE TECHNICZNE KLAWIATURY

 • zasilanie: 10 – 14 V DC
 • pobór prądu średni: 18 mA
 • pobór prądu maksymalny: 40 mA
 • dodatkowe wejście typu NO / NC
 • temperatura pracy: 0 do +50°C
 • wilgotność: 0 do +80 %

 

Copyright Pronal Sp. z o.o. sp.k 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone |Realizacja: inov.pl